Ceremonial Carriages of the Olomouc Bishops and Prague Archbishops of the 18th Century

Název česky Ceremoniální kočáry olomouckých biskupů a pražských arcibiskupů 18. století
Autoři

SUCHÁNEK Pavel MILTOVÁ Radka

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Umění. Časopis Ústavu dějin umění
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova carriages; bishops; archbishops; Olomouc; Prague; ceremonial entry; Ferdinand Julius Troyer; baroque; 18th century
Popis Studie zaměřená na ceremoniální biskupské kočáry z českých a moravských sbírek. Detailní výzkum biskupských inventářů, popisů slavnostních vjezdů i ceremoniálních vozů samotných (jejich ikonografie a kvality uměleckořemeslného zpracování) přináší dílčí výsledky v konkretizaci osudů vozů, ale napomáhá též odhalit specifické reprezentační strategie svých objednavatelů. Rozbor podoby intronizačních slavností v Praze a Olomouci odhalil odlišnosti na půdorysu sekularizované podoby ceremonií. Fenomén světského vyznění aktů podporují i ikonografická schémata malířských výzdob, která se v obecné rovině přikláněla zejména k idejím oslavy biskupské patronace nad svým lénem a akcentaci ctností svých objednavatelů.
Související projekty: