"Dělnická aristokracie" a "subproletariát" jako koncepční pojmy pro analýzu vzájemných vztahů měšťanstva a dělnictva v českých zemích v pozdním 19. století

Autoři

FASORA Lukáš AMBROŽOVÁ Hana DVOŘÁK Tomáš CHOCHOLÁČ Bronislav JAN Libor PUMPR Pavel

Druh Článek ve sborníku
Konference Historik na Moravě. profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské avedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova "workers aristocracy"; "subproletariat"
Popis "Dělnická aristokracie" a "subproletariát" jako koncepční pojmy pro analýzu vzájemných vztahů měšťanstva a dělnictva v českých zemích v pozdním 19. století, metody a dílčí výsledky výzkumu
Související projekty: