Zahrada učené moudrosti - malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě

Autoři

SUCHÁNEK Pavel KROUPA Jiří ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ Michaela KONEČNÝ Lubomír

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Malířskou výzdobu bývalé knihovny svatovítské kapituly inicioval v roce 1724 kapitulní děkan a knihovník Karel Dominik Řečický, malby vytvořil pražský malíř Jan Ezechiel Vodňanský, který zde pracoval podle concetta učeného historika Michaela Adama Francka z Franckensteinu, který pro metropolitní kapitulu navrhl koncepci slavnostní výzdoby pro oslavy blahořečení Jana Nepomuckého v roce 1721. Studie malířskou výzdobu kapitulní knihovny interpretuje jako obrazové vyjádření a zpřítomnění intelektuálních tradic starobylé církevní instituce.
Související projekty: