Rozvoj filmové výroby v českých zemích na konci 10. a počátkem 20. let. Případ společnosti Praga-film

Autoři

VEČEŘA Michal

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Czech film production - beginnings; Praga-film company
Popis V 10. letech 20. století se filmová produkce v českých zemích stále ještě nacházela v počátečním stádiu vývoje. Až do roku 1921, kdy byly v Praze na Vinohradech otevřeny ateliéry AB, trvala éra improvizovaných výrobních podmínek, které charakterizovaly domácí filmovou produkci a zásadním způsobem ovlivňovaly kvalitu českých snímků. Praga-film, jedna z nejvýznamnějších výroben druhé poloviny 10. let, nebyla v tomto směru výjimkou. Založil ji Antonín Fencl v září 1917 a existovala do srpna 1920. Praga-film se liší od ostatních společností především tím, že se stal prvním případem v československé kinematografii, kdy bankovní ústav investoval kapitál přímo do filmové výroby. Díky tomu disponoval vyšším množstvím financí než většina ostatních soudobých filmových společností, což potažmo poskytlo prostředky potřebné k pokusu postavit první moderně vybavený filmový ateliér. Text se pokouší zmapovat, jak byly mezi jednotlivé pracovníky Praga-filmu přerozděleny pracovní úkoly a zároveň jakými výrobními prostředky disponoval Praga-film. Fragmentární stav dochované dokumentace ale neumožňuje věnovat se přípravné a postprodukční fázi natáčení. Vedle toho je věnován prostor i dalším obchodním aktivitám Praga-filmu – jeho účasti ve sdružení filmových výrobců Československý film, zahraniční výpravě Antonína Fencla za nákupem nových filmů, distribuci těchto snímků a nakonec i samotnému průběhu likvidace společnosti.