Ruské dějiny a ruská literatura (ruslit)

Kód projektu
MUNI/FR/0332/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Příprava speciálního kurzu v mutaci anglické a ruské formou přednášky s powerpointovou prezentací, semináře a s e-learningovou podporou. Výstupem bude program kurzu a stručný učební text ve dvou jazykových mutacích.