Inovace kurzu JAP308 Japonské buddhistické umění a architektura se zaměřením na posilování výuky v angličtině

Kód projektu
MUNI/FR/0464/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na inovaci stávající výuky kurzu Japonské buddhistické umění a architektura. Kurz byl doposud koncipován jako kombinace přednášek vyučující s prezentacemi studentů. Pomocí projektu bude možno inovovat způsob dosavadní výuky prostřednictvím aktualizace přednášek řešitelky i prezentací posluchačů v anglickém jazyce. Projekt je svým charakterem zdůrazňujícím rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností přínosný nejen pro studenty vybraných oborů, ale pro všechny posluchače MU.

Publikace

Počet publikací: 1