Evropa v měnícím se mezinárodním prostředí

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/1316/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt „Evropa v měnícím se mezinárodním prostředí“ logicky navazuje na dlouhodobé výzkumné priority katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a doplňuje je o analýzu aktuálních klíčových otázek vývoje mezinárodní politiky a politiky evropské integrace. Vzhledem k současnému dynamickému vývoji globální politiky bude primární výzkumná pozornost věnována problematice mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti. Toto zacílení výzkumu bude vhodně doplněno o výzkum relevantních otázek související s prostorem víceúrovňového vládnutí členských států EU a dalších vybraných zemí.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další