Funkční a traseologická analýza pravěkých kamenných projektilů

Kód projektu
MUNI/21/KAN/2016
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je funkční a traseologická analýza reprezentativní kolekce kamenných šipek období eneolitu a doby bronzové, a brzká publikace a prezentace výsledků. Projekt doplňuje podanou grantovou přihlášku GA ČR, případně publikované výsledky podpoří úspěšné podání opakované grantové přihlášky jako tzv. pilotní studie. Projekt navazuje na podporu projektu CARLA, z nějž byl pořízen špičkový optický mikroskop pro traseologické analýzy.

Publikace

Počet publikací: 3