Multimediální výukové e-publikace jako inovativní prvek ve výuce zdravotně preventivních a pohybových předmětů (Zdravotně preventivní pohybové aktivity)

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/FR/0942/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je inovace zdravotně preventivních a pohybových předmětů v oborech Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1.stupeň ZŠ a Výchova ke zdraví. Výstupem budou elektronické výukové podklady pro rozvoj pohybové gramotnosti v oblasti zdravotně preventivních aktivit, které povedou nejen k prohloubení znalostí, ale i k inspiraci a zatraktivnění výuky.