Myšlenkové experimenty ve filozofii

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA401/09/0661
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
myšlenkový experiment, argumentační analýza

Hodlám zkoumat dvě základní tématické oblasti myšlenkových experimentů: jejich epistemickou hodnotu (tj. zda a proč mohou být hypotetické příklady informativní) a jejich argumentační potenciál (tj. zda a proč mohou být hypotetické příklady přesvědčivé). Samotný výzkum bude probíhat ve třech následujících okruzích: kognitivní význam - struktura myšlenkových experimentů - analýza vybraných experimentů z filozofie mysli a epistemologie. Klíčovou roli v mém výzkumu bude hrát obhajoba empiricistického pojetí myšlenkových experimentů a chápání myšlenkových experimentů jako instancí specifických argumentačních schémat či specifických typů odmítnutí argumentů. Budu rekonstruovat obecné argumentační schéma útočných i obranných experimentů, identifikuji jeho tzv. kritické otázky a nabídnu tak určitý nástroj, jak myšlenkové experimenty nejen analyzovat, ale i hodnotit.

Publikace

Počet publikací: 6