CEEPUS: Studium náboženství

Kód projektu
CIII-CZ-0011-14-1819
Období řešení
9/2018 - 8/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave
Universität Wien
University of Szeged
Jagiellonian University