Molekulární a buněčná biologie pro biomedicínské vědy

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Program Lékařská biologie má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci Biologického ústavu LF MU. Současně dává svým absolventům dostatečně široký metodický základ, takže nejsou ve svých pokračujících kariérách omezeni pouze na oblast, ve které získali doktorát. Absolventi by měli být nejen připraveni na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a jako odborní lektoři.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další