Tvůrčí a estetické dovednosti a faktory jejich kultivace (TED)

Kód projektu
MUNI/A/1005/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt doktorandského a zaměstnaneckého specifickéh výzkumu má tři fáze: 1) identifikace operativních habitů (kompetencí, dovedností, dispozic, hard and soft skills), které jsou přítomny v aktech tvorby a recepce uměleckých děl a kulturních statků; 2) ověření způsobů, jak je tyto dispozice možno kultivovat a vyhnout se "tvůrčím patologiím" (banalizace, nadprodukce, ztráta kvality, vyhoření; 3) zkoumání prostředků výchovy, sdělovacích prostředků, výchovných her, interaktivních strategií, internetu dalších environmentálních faktorů v tomto procesu.