ARTS015 Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0602/2019
Období řešení
6/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu v ELF pro nově vzniklý kurz ARTS015 v rámci společného fakultního základu. E-learningový kurz bude sloužit jako podpora pro přednášky kurzu s využitím moderních výukových metod a bude obsahovat základní výukové materiály prezentované ve výuce, dále doplňkové výukové materiály a odkazy na volitelné studijní texty určené studentům s hlubším zájmem o probíranou látku. E-learningový kurz bude sloužit jako sjednocující platforma studijních materiálů předmětu, což značně zjednoduší studentům orientaci v probírané látce, neboť jednotlivé přednášky budou vyučovány vyučujícími z Ústavu archeologie a muzeologie, Ústavu religionistiky a Ústavu jazykovědy a baltistiky. Kurz ARTS015 si může zapsat až 150 studentů a z toho důvodu je počítáno v kurzu s pomocí doktoranda, který bude připravovat část studijních materiálů, bude zodpovědný za celkovou organizaci a hladký průběh e-learningového kurzu a bude reagovat na dotazy a komentáře studentů.