Algoritmické umění v Čítárně FF MU

7. 10. 2019

Výstava počítačové tvorby studentů filozofické fakulty, která byla zahájena 24. září 2019, představuje mimořádné výstupy z předmětů Algoritmické umění: teorie (vyučující Tomáš Staudek), Software art  (vyučující Monika Szűcsová a Adam Franc) a Kánon umění nových médií (vyučující Martina Ivičič). Vlastní realizace projektu navazuje na výuku předmětu Algoritmické umění: praxe. 

Název výstavy 01100100 odkazuje jednak k binárnímu kódu, který je pro generované umění charakteristický, jednak ke stoletému výročí založení fakulty: grafický motiv projektu, používaný při propagaci výstavy, pracuje s opakujícím se zápisem čísla 100 v binární soustavě, tj. 01100100. Kromě digitálních tisků výstava návštěvníkům nabízí prožitek z interaktivních instalací, poslech experimentální hudby nebo účast na workshopech algoritmického umění. 

Akce byla podpořena ze Stipendijního programu pro podporu studentské činnosti spojené s oslavami 100. výročí založení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Výstava potrvá do 15. října 2019.

Galerie prací

Více článků

Přehled všech článků