Archivní dokumenty z revolučních listopadových a prosincových dnů roku 1989 jsou k dispozici online

28. 11. 2019

K letošnímu kulatému výročí sametové revoluce vybíráme několik úryvků z dokumentů, které byly po 17. listopadu 1989 rozmnožovány na půdě tehdejší Filozofické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Na webové stránce věnované historii současného Centra informačních technologií FF MU je umístěn archiv textů včetně popisu dobového i technologického kontextu. Najdete zde například informaci, že „texty vznikaly na osmibitových počítačích ZNK v editoru Word Star, což umožňovalo pouze tvorbu holého textu v neproporčním písmu.“ Zmíněná podoba zůstala u vybraných úryvků zachována.  

Pokud byste chtěli dokumenty pročítat offline třeba při kávě, můžete si stáhnout také verzi v pdf

Více článků

Přehled všech článků