Odstartovaly přípravy pro získání HR Award

11. 4. 2019

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity zahájila přípravy pro získání prestižního ocenění HR Award. Certifikát HR Award (logo HR Excellence in Research) uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Tato strategie vychází ze 40 principů stanovených  Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Výzkumná instituce, která se rozhodne toto doporučení evropské komise č. 2005/251/ES přijmout, se zaváže k vytváření kvalitních pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.

Evropská komise dosud udělila toto ocenění více než 470 evropským výzkumným institucím.

O ocenění HR Award usilují společně s filozofickou fakultou také ostatní fakulty a pracoviště MU.

Přínosy implementace personální strategie HRS4R

  • Zvýšení prestiže a atraktivity fakulty pro výzkumné pracovníky.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Záruka transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků.
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Podpora rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů pro podporu výzkumu.

Harmonogram

ZAHÁJENÍ

Přihlášení se k principům Evropské charty a Kodexu

11–12/2019

Provedení interní analýzy procesů (GAP analýza) a příprava akčního plánu (AP)

01–10/2020

Odeslání GAP analýzy a akčního plánu Evropské komisi a zveřejnění uvedených dokumentů na webu fakulty

11–12/2020

Předpokládané udělení ocenění HR Award

01–02/2021​

IMPLEMENTACE 2020–2023

Implementace kroků akčního plánu

po získání HR Award

Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a akčního plánu

2 roky po získání ocenění

Vnější hodnocení Evropskou komisí

3 roky po vnitřním hodnocení

Bližší informace

Ing. Dáša Ayadi

telefon: 549 49 3555
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků