Putovní výstava studentů muzeologie zve do baráků u Svatobořic

18. 10. 2019 Monika Mažárová

Jihomoravská obec Svatobořice-Mistřín je obec jako každá jiná, a přesto výjimečná. Čím jsou Svatobořice tak zvláštní a proč je o ně mezi školami takový zájem? Pro odpověď se musíme vrátit v čase o více než 100 let zpět…

Baráky u Svatobořic se začaly stavět coby uprchlický tábor v roce 1914. Později sloužily jako chorobinec či starobinec. V době první republiky zde byla zřízena zdravotní a vystěhovalecká stanice, jíž prošlo více než 100 000 emigrantů směřujících na Západ. Za druhé světové války byly využívány jako internační tábor, mimo jiné pro asi 50 dětí, jejichž rodiče byli zatčeni v souvislosti s operací Anthropoid a atentátem na Reinharda Heydricha. Nejmladším z těchto dětí byly pouhé dva roky. Po skončení druhé světové války byli v táboře internováni Němci neschopní ze zdravotních důvodů odsunu a posledními obyvateli baráků byli řečtí uprchlíci, kteří svou zem opustili kvůli občanské válce. Tyto proměny a události neklidných let 20. století udělaly ze Svatobořic přehlednou, a vůbec nejnázornější učebnici velké části moderních dějin (nejen) jihomoravského regionu. 

Připomenout malé, ale zásadní regionální dějiny, rozšířit povědomí o dění a událostech v malé obci na Hodonínsku a nenechat je upadnout v zapomnění – to je cílem projektu studentů brněnské muzeologie. Ti připravili výstavu Baráky u Svatobořic – Pohled do dějin 1914–1950, muzejní kufřík včetně edukačního programu a metodickou koncepci využití pro výuku na základních i středních školách. „Studenti nejprve v předchozích dvou semestrech zpracovali podrobný pramenný výzkum, na jehož podkladech vznikla výstava mapující jednotlivé etapy svatobořických baráků,“ přibližuje postup práce vedoucí projektu prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. „Výstavu na letní sezónu studenti nainstalovali přímo do svatobořického muzea a památníku,“ pokračuje Tišliar, „a po dokončení nezbytného muzejního kufříku se s výstavou i edukačním programem poprvé vydali v polovině října mezi žáky brněnské základní školy na Kotlářské ulici.“ 

Během dvou vyučovacích hodin se žáci devátého ročníku a jejich učitelka PhDr. Monika Svobodová vypravili s kufříkem do Svatobořic a jejich historie, a to za asistence studentek muzeologie Lenky Tranové a Barbory Klimentové. Měli možnost prohlédnout si repliky dochovaných předmětů, fotografií i listin. Pracovali ve čtyřech badatelských skupinách, z nichž pak každá dokázala své spolužáky seznámit s určenou etapou svatobořických baráků – navzdory faktu, že na úvodní výzvu lektorek: „Kdo zná Svatobořice, ať zvedne ruku“, nechali všichni ruce složené na lavicích. 

Výstava na Kotlářské zůstane přibližně do poloviny listopadu, kdy se přesune do prostor gymnázia na třídě Kapitána Jaroše. Poté bude výstava realizována v dalších školách jihomoravského regionu.

Kontakt

Více článků

Přehled všech článků