Vedení fakulty představilo své záměry pro nadcházející semestr

1. 10. 2019

Setkání vedení s fakultní veřejností, které se koná každý semestr, změnilo v letošním roce svou podobu. Namísto bilancování představil děkan fakulty prof. Milan Pol s týmem proděkanů změny, jež ovlivní studium i běžný život v areálu Arna Nováka. 

Proděkan doc. Ondřej Jakubec mluvil o harmonizacích oborových a programových studií a o zajištění přestupů studentů mezi studijními programy, plány a formami. Zmínil také chystanou diverzifikaci stipendijních směrnic.  

Proděkan dr. Petr Škyřík představil změny týkající se programových rad.

Proděkan prof. Petr Kyloušek hovořil mimo jiné o povinnosti doktorských studentů absolvovat zahraniční pobyty v celkovém rozsahu jednoho měsíce. 

Proděkan prof. Lukáš Fasora se věnoval Metodice M17+ a přizpůsobení fakultního výzkumu novým pravidlům hodnocení. Druhým důležitým tématem pro rozvoj fakulty jsou přípravy pro získání HR Award

Proděkan doc. Tomáš Pospíšil zdůraznil podporu akreditace studijních programů v angličtině, zaměření mezinárodního marketingu na veletrhy vzdělávání ve vybraných zemích a novou směrnici Masarykovy univerzity Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání

Proděkanka doc. Jana Horáková představila podobu kampaně pro uchazeče o studium, která bude intenzivněji cílit na komunikaci s již přijatými studenty, aby jejich zájem o studium přetrval a skutečně se ke studiu zapsali. 

Tajemník fakulty Ing. Ivo Jurtík vyjádřil radost, že po deseti letech končí velké opravy fakultních budov, a zodpověděl několik dotazů k zavádění elektronické evidence docházky. 

V závěru shromáždění informoval děkan fakulty o možném vzniku fakultního bistra, jehož vizualizace v prostorách přízemní čítárny budovy D se právě připravuje, a následně poděkoval všem za účast. 

Celý záznam fakultního shromáždění je ke zhlédnutí zde

Více článků

Přehled všech článků