Fondy EHP a Norska

Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo 31. srpna 2018 první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. 

2. 1. 2019

Příklad aktivit, které je možno realizovat (seznam není vyčerpávající) v rámci této výzvy:

 • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu
 • studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky
 • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání
 • sběr dat, zprávy, studie a publikace
 • kampaně, výstavy a propagační materiály
 • technická spolupráce a výměna odborníků
 • vysílání pracovníků a stáže

Podmínky

 • Aktivity musí mít jasný bilaterální aspekt!             

Trvání výzvy

 • 31. srpen 2018 až 30. srpen 2019

Celková alokace finančních prostředků na výzvu

 • cca 250 000 EUR
 • Fond hradí 100% vzniklých nákladů, maximální výše grantu je cca 50 000 EUR

Podávání žádostí

Žádosti se podávají v angličtině, pouze online pomocí systému IS CEDR (https://cedr-fm.mfcr.cz/cedrnf/)

Žádost o grant je nutné podat kompletní minimálně jeden měsíc před začátkem plánované iniciativy, v případě, kdy je požadována zálohová platba tak ještě dříve (alespoň 6 týdnů před uskutečněním prvních výdajů).

Podrobnější informace

www.eeagrants.cz

Podrobné postupy pro předkládání žádostí o grant a podmínky proplácení jsou popsané v Pokynech pro žadatele a konečné příjemce z Fondu, které jsou dostupné na webových stránkách NKM www.eeagrants.cz a www.norwaygrants.cz.

Více článků

Přehled všech článků