Infoseminář Domu zahraniční spolupráce

9. 1. 2020

Dům zahraniční spolupráce pořádá informační seminář, který je určen zejména pro pracovníky zahraničních oddělení veřejných vysokých škol, pracovníky oddělení vědy a výzkumu a akademické pracovníky.  

Cílem semináře je představit Vám nabídku stipendií a projektů mezinárodní spolupráce v rámci programů:

  • Akademická informační agentura (AIA) - stipendijní pobyty na základě bilaterálních mezinárodních smluv 
  • CEEPUS - stipendijní pobyty v rámci mezinárodní sítě univerzit (např. Severní Makedonie, Slovinsko, Polsko aj.)
  • AKTION ČR - Rakousko - stipendijní pobyty v Rakousku a podpora projektové česko-rakouské spolupráce
  • Fondy EHP - podpora studijních pobytů a projektů institucionální spolupráce, projektů mobilit a projektů odborného vzdělávání a přípravy

Termín semináře: čtvrtek 6. února 2020, 9:30 - 14:00 hod.

Registrace je možná do 26. ledna 2020.

Místo konání: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1

Kontaktní osoba

Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA)  
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

Více informací

Více článků

Přehled všech článků