Krátkodobé i dlouhodobé pobyty pro akademické pracovníky do Estonska a na Slovensko

4. 5. 2020

Estonsko

Byl prodloužen termín pro podání přihlášek na stipendium na základě mezinárodních smluv do Estonska pro akademické pracovníky. Původní termín 1. 5. se prodloužil nově na 15. 5. 2020. Akademičtí pracovníci mohou žádat o krátkodobé (1 - 9 dní) nebo dlouhodobé (10 dní – 10 měsíců) pobyty. Stipendium pro krátkodobé pobyta činí 45 Eur/den a pro dlouhodobé pobyty 660 Eur/měsíc. Zájemci podávají svoji přihlášku přímo Archimedes Foundation.

Slovensko

Slovensko nabízí stipendia v rámci Národního stipendijního programů SR. Původní termín odevzdání přihlášek byl posunutý na 18. 5. 2020 v 16 hodin. Došlo také k úpravám některých podmínek, které mají za cíl zmírnit negativní dopady opatření proti šíření pandemie. Podrobnější informace naleznete na stránkách: https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/zmena-uzavierky-a-uprava-podmienok

Kontaktní osoba:

Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA) 
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů  
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

Více článků

Přehled všech článků