Mezinárodní letní škola gruzínských studií Georgian Manuscript

27. 12. 2019

Máte možnost přihlásit se do soutěže na udělení stipendia k účasti na 6. Mezinárodní letní škole gruzínských studií Georgian Manuscript 2020, kterou organizuje Národní centrum písemnictví (The Korneli Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts). Jedná se o stipendium na základě mezinárodních smluv na letní školu v Gruzii.

Informace o letní škole

Letní škola se uskuteční v termínu od 15. do 24. července 2020 v Tbilisi a je určena zahraničním zájemcům z řád výzkumných pracovníků a doktorských/magisterských studentů, kteří se zajímají o historii a kulturu Gruzie, zejména o dědictví gruzínského písemnictví, či středověkou historii obecně.

Výuka probíhá v angličtině.

Bližší informace včetně formuláře přihlášky jsou zveřejněné na webových stránkách Akademické informační agentury zde.

Finanční podmínky

Veškeré pobytové náklady v rámci Gruzie (ubytování, stravování, exkurze tvořící součást programu) hradí gruzínská strana. Cestovní náklady do a z Gruzie si hradí každý účastník sám.

Přihláška

Zájemci doručí do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 tři dokumenty:

Kontaktní osoba

Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA)  
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů  
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

Více článků

Přehled všech článků