Nabídka dobrovolnických míst v Německu od podzimu 2020 pro studenty a absolventy (18–30 let)

Je vám 18–30 let a chcete strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta pobytem v zahraničí? Od letošního září je v nabídce několik dobrovolnických míst v rámci Evropského sboru solidarity! Všichni dobrovolníci dostávají měsíční kapesné, stravné a mají zajištěné ubytování.

18. 2. 2020

Vybírat můžete z následujících nabídek:

Tandem v Regensburgu

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Regensburgu Německo hledá na dobu 1.9.202031.08.2021 dva dobrovolníky nebo dobrovolnice. Společně s třetí(m) německou dobrovolnicí(níkem) se zapojí do organizace vlastní akce pro mladé lidi z Česka a Německa, budou spravovat sociální sítě a vymýšlet vlastní přeshraniční aktivity.

Termín přihlášek: 31. 3. 2020

Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v Mnichově

Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v Mnichově nabízí od 1. 9. 2020 dobrovolnické místo. Společenství dětí a mladých lidí z Německa ve věku od 10 do 26 let svými projekty a aktivitami přispívá k „Evropě lidí“. Tato organizace vznikla v roce 1950 jako společenství mladých lidí odsunutých z Čech, Moravy a Slezska. Mezi její hlavní cíle patří setkávání se středo- a východoevropskými sousedy.

Termín přihlášek do 31. 5. 20203

Dobrovolná služba v Ackermann-Gemeinde ve Wüzburgu

Dobrovolná služba v Ackermann-Gemeinde ve Wüzburgu (součástí katolické církve). Členové se angažují na poli česko-německo-slovenských vztahů, přičemž jednají na základě křesťanské odpovědnosti za společnou Evropu.

Termín přihlášek: 31. 5. 2020

Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee

Dobrovolná služba v organizaci Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (termín: 1.9.2020-31.08.2021). Dobrovolník bude členem pětičlenného týmu a bude se podílet se na organizaci přeshraničních kulturních přeshraničních projektů a na jejich propagaci, komunikovat s německými a českými partnery a kulturními aktéry, sledovat českou a německou kulturní scénu v regionu a připravovat programové přehledy a tipy pro obyvatele druhé země a spolupracovat na redakci kulturního portálu www.bbkult.net.

Termín přihlášek: 31. 5. 2020

Spolek Vetriebene – Integration – Verständigung e.V. Stuttgart

Spolek Vetriebene – Integration – Verständigung e.V. Stuttgart nabízí mladým lidem z Česka účast na jednoletém dobrovolnickém projektu. Jsme skupina křesťanských spolků, která se snaží oživovat německo-česko-slovensko-polské sousedství, podporovat společné vztahy se zeměmi jižní Evropy a z křesťanského hlediska se zasazovat o sjednocenou Evropu.

Termín přihlášek bude upřesněn.

Podrobnosti

Podrobnosti a kontakty pro přihlášky najdete na http://www.ahoj.info/evs-vacancies

Více článků

Přehled všech článků