Nabídka letních škol v USA

18. 11. 2019

Máte možnost přihlásit se k účasti na několika šestitýdenních institutech amerických studií. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana, která si také vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí, neboť počet účastnických míst na institutu je omezen.

Aktuální nabídka institutů byla aktualizována a na výběr je z následujících témat:

A/ U.S. Economics and Business

B/ Journalism and Media

C/ Religious Freedom and Pluralism

D/ U.S. Foreign Policy

E/ American Culture and Values

F/ Youth, Workforce Development, and Closing the Skills Gap

Institut obvykle obsahuje zhruba měsíční program přednášek, seminářů, diskusí apod. na zmíněné univerzitě, doplněný o exkurze k danému tématu a o společenské události. Institut neposkytuje prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu. Účastníci mají volný přístup do univerzitních knihoven, počítačových laboratoří atd. Bude zajištěno ubytování i stravování. Vedle úhrady celého pobytu včetně cesty hradí americká strana náklady na zdravotní pojištění a poskytuje příspěvek na kulturní aktivity a nákup knih i jiných studijních materiálů.

Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic zaměřující se na americká studia, mezinárodní vztahy a příbuzné obory, kteří jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o daném tématu do své další pedagogické i odborné práce. Hlásit se mohou také profesionálové pracující v oboru. Nutným předpokladem při podání žádosti o účast v tomto institutu je výborná znalost angličtiny. Přednost budou mít ti uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní, a neměli zatím možnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat. Absolventi některého z Fulbrightových programů se na tyto instituty hlásit nemohou.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku (včetně CV) zašlete e-mailem. Prosíme, věnujte pozornost zejména zdůvodnění své žádosti (bod T. přihlášky). Žádáme případné zájemce, aby zaslali své přihlášky do 15. ledna 2020 na e-mail semancova@fulbright.cz). Pokud potřebujete podrobnější informace, obraťte se na nás telefonicky na čísle 222 718 452 nebo e-mailem (semancova@fulbright.cz).

Vítáme konzultace před uzávěrkou programu, neváhejte se na nás obracet se svými dotazy.

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Semancová
Referentka programu
semancova@fulbright.cz
The J. William Fulbright Commission
Karmelitska 17, 118 00 Prague 1, Czech Republic
Tel.: +420 222 718 452
www.fulbright.cz

Přihláška

Více článků

Přehled všech článků