VŘ na stipendijní místa jazykových asistentek/asistentů českého jazyka na školách v Sasku

Právě je otevřeno výběrovému řízení na stipendijní místa jazykových asistentek/asistentů českého jazyka na školách v Sasku ve školním roce 2020/2021.

13. 1. 2020

Komu je pozice určená?

O tato místa se mohou ucházet studentky/studenti posledního ročníku pedagogických fakult (v době nástupu musí mít již ukončené studium) nebo čerstvé absolventky/čerství absolventi těchto fakult, které/kteří studovaly/studovali s dobrými studijními výsledky, a to češtinu jako obor (kombinace český jazyk – německý jazyk) nebo učitelství pro 1. stupeň základní školy se znalostí němčiny (minimálně na úrovni B1 - B2 dle SERR).

Finanční podmínky

Finanční ohodnocení se řídí předpisy platnými pro Svobodný stát Sasko, ve školním roce 2020/2021 bude výše stipendia činit 850 EUR netto měsíčně.

Přihlášky

MŠMT přijímá tištěné podklady přihlášky (ve dvou vyhotoveních) do 31. března 2020 (rozhoduje poštovní razítko) na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor mezinárodních vztahů
Mgr. Daniel Kubát
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Uzávěrka pro přijímání elektronicky zaslaných přihlášek je 31. března 2020. Uchazečky a uchazeči musí odeslat naskenovanou kopii veškeré uvedené dokumentace nejpozději do 31. března 2020 na adresu: daniel.kubat@msmt.cz.

Bližší informace a přihlašovací formulář

Oznámení MŠMT včetně odkazu na přihlašovacího formuláře naleznete zde.

Prosíme o předání těchto informací případným zájemcům a děkujeme za spolupráci.

Kontaktní osoba

Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA)  
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů  
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

Více článků

Přehled všech článků