Výběrové řízení na místa lektorů/lektorek ČJ a literatury v zahraničí

3. 4. 2020

Francie, Rusko, Srbsko, Španělsko, Tchaj-wan

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce vypisuje výběrové řízení na obsazení místa lektorů/lektorek českého jazyka a literatury. Vybraní kandidáti budou od akademického roku 2020/2021 působit na vzdělávacích institucích v Nîmes (Francie), Moskvě (Ruská federace), Bělehradě (Srbsko), Madridu (Španělsko) a Taipei (Tchaj-wan).

Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení s termínem uzávěrky 9. dubna 2020 a požadavcích kladených na uchazeče jsou zveřejněné na stránkách MŠMT.

Bosna a Hercegovina

Dále MŠMT vypisuje výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury na lektorátu českého jazyka na University of Sarajevo v Bosně s datem uzávěrky 9. dubna 2020. Další informace jsou opět zveřejněny na stránkách MŠMT

Informace

Více informací k jednotlivým výběrovým řízením naleznete v dokumentech publikovaných na stránkách DZS.

Termín konání pohovorů (předběžně 7. května 2020) a jejich forma (osobní x on-line) budou upřesněny v návaznosti na vývoji epidemiologické situace.

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Rybář
Akademická informační agentura (AIA)
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 505
Mob.: (+420) 775 860 875 
E-mail: pavel.rybar@dzs.cz

Více článků

Přehled všech článků