Ekonomie

Rozumět souvislostem je nejlepší vklad do budoucnosti

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Program je díky širokému rozhledu v oblastech ekonomické teorie svým zaměřením v ČR ojedinělý. Získáte kvalitní vzdělání z oblastí ekonomické teorie, jejích různých směrů a pochopíte podstatu jejich argumentace. Oproti studentům ostatních programů proniknete nejen mnohem hlouběji do krás a tajů soudobé ekonomické teorie, ale podrobněji se seznámíte i s alternativními pohledy na fungování ekonomiky.

Pokud se rozhodnete pro jednooborovou formu studia, naučíme vás ekonomickou teorii úspěšně aplikovat a využívat v různorodých oblastech. Budete se orientovat například v pokročilejších otázkách mikro a makroekonomie, ekonomického modelování nebo monetární politiky a teorie. Ukážeme vám také, jak ekonomie souvisí s dalšími sociálními vědami – poznáte například její vztah k filosofii nebo politickými idejím. Dokážete potom v širších kontextech vyhodnocovat motivy rozhodování spotřebitelů, principy fungování trhů a firem nebo třeba dopady hospodářských politik států.

Ekonomii můžete spojit s vedlejším studiem aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě. Při této kombinaci jsou zachovány klíčové ekonomické předměty jednooborového studia, navíc však získáte perfektní dovednosti v oblastech matematicko-statistických metod a aplikované ekonometrie. Ty uplatníte nejen v ekonomii, ale i v jiných vědních disciplínách.

Pokud se chcete profilovat humanitně, doporučujeme Ekonomii ve spojení se studiem na Filosofické fakultě. Zde je upozaděna matematická profilace ve prospěch vámi preferovaného vedlejšího studia – např. v podobě historie, filosofie nebo jazyků.

Naším cílem je, abyste jako absolventi uměli samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy. Naučíme vás také analyzovat vývoj hospodářství a dopady dílčích změn na státní finance, spotřebitele, firmy nebo třeba finanční trhy a banky. Budete tak připraveni pro uplatnění v oblasti ekonomických analýz pro potřeby veřejné sféry i soukromého sektoru.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá vás, co by ekonomové jako Keynes nebo Hayek doporučovali současné hospodářské politice?
  • Chtěli byste vědět, jak souvisí peníze a inflace? Proč i přes velmi uvolněnou politiku centrálních bank po poslední velké finanční krizi nedošlo k významnému růstu inflace?
  • Přáli byste si zjistit, zda je výhodné, když Česká národní banka oslabí českou korunu? Komu a jaké benefity tato politika přináší?
  • Chcete se dozvědět, jak je regulované bankovní odvětví, jak tato regulace ovlivňuje bankovní podnikání a jaké jsou mikroekonomické a makroekonomické dopady?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Praxe v tomto programu není povinná. Můžete si ale zapsat volitelný předmět Praxe, jehož náplní je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem úzce souvisí.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů tohoto studijního programu je velmi široké a ovlivněné osobním zájmem a profilací studenta. Budete vybaveni potřebnými znalostmi a technikami, které vám otevírají dveře nejen ve veřejné a státní správě, ale také na mnohé pozice v soukromých firmách.

Absolventi programu našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech: Masarykova Univerzita (pedagogický a vědecko-výzkumný pracovník); Česká národní banka (oblast dohledu nad finančními trhy a bankovním sektorem); Úřad na ochranu hospodářské soutěže (oblasti veřejných zakázek, fúzí nebo vymezování relevantního trhu a zneužití dominantního postavení); OG Research (makroekonomické analýzy, modelování a predikce vývoje rozvíjejících se ekonomik); Home Credit a Home Credit International (oblast risk managementu a statistické analýzy dat); Air Bank (analytik, zpracování dat, risk management a programování); UniCredit Bank (investiční analytik, risk management, řízení a správa produktů privátního bankovnictví); KPMG (oblast auditu); Automotive Lighting (oblast statistického hodnocení a analýz spolehlivosti výrobních procesů); Česká spořitelna (oblast péče o firemní klientelu).

„Studium ESF znamená kvalitní, velmi univerzální, vzdělání s vysokou mírou uplatnění, ať se vydáte cestou teoretického ekonoma nebo byznysmena. ESF vás naučí myslet. S tím se v životě neztratíte. Milá fakulto, děkuji ti za to, co jsi mi dala. Doufám, že tě nezklamu a vše ti s lichvářskými úroky vrátím.“

Jaroslav Schulz Jaroslav Schulz
daňový poradce, INCA

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Program Ekonomie vás kvalitně připraví pro doktorské studium, které nabízí stejnojmenný doktorský studijní program. V případě zájmu můžete také pokračovat v programu Hospodářská politika nebo dále studovat na jiných českých či zahraničních univerzitách.

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: