Umberto Eco hisperický

Autoři

SVOBODOVÁ Lenka

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Host : literární měsíčník
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova Umberto Eco; aesthetics; medieval age; symbol; allegory
Popis Text se zabývá estetickým bádáním italského vědce Umberta Eca se zřetelem ke středověké estetice. Klíčovými pojmy jsou alegorie a symbol, kterými se Eco zabývá ve své publikaci Umění a krása ve středověké estetice. Eco ukazuje, že pro středověkého člověka jakýkoliv jev či předmět z reálného světa přesahuje k vyšší instanci, k Bohu. Text dále připomíná Ecovy antologie Dějiny ošklivosti a Dějiny krásy a explikuje pojem hisperické estetiky.
Související projekty: