Infrastruktura filmové produkce v českých zemích před rokem 1945

Autoři

VEČEŘA Michal

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Czech Cinema before 1945
Popis Text představuje rámcově projekt disertačního výzkumu o vývoji české filmové výrobní infrastruktury před rokem 1945.