Infrastruktura filmové produkce v českých zemích před rokem 1945

Authors

VEČEŘA Michal

Type Article in Periodical
Magazine / Source Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Keywords Czech Cinema before 1945
Description Text představuje rámcově projekt disertačního výzkumu o vývoji české filmové výrobní infrastruktury před rokem 1945.