Ilustrácia šintó-buddhistického synkretizmu na príklade maľby božstiev Kasuga a Sumijoši

Název česky Ilustrace šintó-buddhistického synkretismu na příkladu maleb božstev Kasuga a Sumijoši
Autoři

KUBOVČÁKOVÁ Zuzana

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Shinto; Japanese Buddhism; kami; religious syncretism; Kasuga; Sumiyoshi; Myoe Shonin
Popis Text se zabývá teorií náboženského synkretismu (jap. hondži suidžaku), kterou uvádí na příkladu malby dvou šintó božstev, Kasuga a Sumijoši. Malbu si objednal buddhistický mnich školy Kegon jménem Mjóe Šónin, kterému se ve snu zjevilo božstvo Kasuga. Tento text si klade otázku, jak bylo možné, že buddhistický mnich si nechal pořídit malbu šintó božstva, která se pak stala hlavním objektem uctívání v daném buddhistickému chrámu. Sledováním okolností Mjóeho aktivit spojených s touto malbou text předkládá příklad synkretické náboženské reality mezi šintó a buddhismem, která byla charakteristickou črtou japonské středověké religiozity.
Související projekty: