Skladatelské dílo Jaroslava Kvapila pohledem české muzikologie

Autoři

KARAFIÁT Jan

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie se zabývá všemi dostupnými muzikologickými texty, které reflektují skladatelské dílo Jaroslava Kvapila jako celek. Jde především o knihy, stati v časopisech, slovníková hesla a kapitoly v monografiích, jejichž společným rysem je, že hodnotí Kvapilovo dílo a pohlíží na něj v obecnější rovině. Chronologicky jsou představeny texty Bohumila Kyselky, Vladimíra Helferta, Jana Racka, Ludvíka Kundery, Bohumíra Štědroně, Jiřího Fukače a Jiřího Vysloužila, přičemž je kladen důraz na několik sledovaných problémů: charakteristiku Kvapilova díla, kompoziční vlivy různých skladatelských osobností a kontext Janáčkovy školy.
Související projekty: