Role usuzování v Galileově vědecké metodě: Analýza Maurice Finocchiara

Autoři

LEDVOŇOVÁ Markéta

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Americký profesor filosofie Maurice Finocchiaro ve svém díle "Galileo and the Art of Reasoning" zkoumá vědeckou racionalitu medicejského dvorního filosofa Galilea Galileiho. Ve svých studiích vychází z proslulého "Dialogu o dvou největších systémech světa", který obsahuje velké množství metodologických poznámek vztahujících se k bádání v oboru přírodní filosofie. Příspěvek představuje Finocchiarovu analýzu, v níž je vědecká metoda toskánského matematika do značné míry redukována na uplatnění logiky a kritického myšlení. Zkoumán je vztah mezi racionálním uvažováním a dalšími prvky Galileovy metody, mezi něž patří například observace, experimenty, ale i rétorika. Obhajována je role neracionálního rétorického přesvědčování a působení na city, jejichž užití nutně neznamená příklon k iracionalitě a propagandě.
Související projekty: