Stálá komise EFPA Psychology in Education

Autoři

LAZAROVÁ Bohumíra GAJDOŠOVÁ Eva

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek na konferenci byl zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti školní psychologie. Autorky informovaly účastníky o mezinárodním dění v oblasti školní a pedagogické psychologie, informovaly o setkání Standing committee EFPA Psychology in Education.
Související projekty: