Podpora účasti českých psychologů v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie

Kód projektu
INGO II LG15038
Období řešení
1/2016 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Univerzita Karlova v Praze

Prostřednictvím projektu budou čeští psychologové upevňovat a rozšiřovat své kontakty s kolegy v zahraničí, budou se i nadále podílet na řešení odborných otázek, které jsou v kompetenci jednotlivých odborných komisí a řídících orgánů mezinárodních organizací oboru psychologie.

Publikace

Počet publikací: 6