Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

OVČÁČKOVÁ Jana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Na konferenci Perspektivy arteterapie a artefiletiky byla představena a prezentována odborná publikace Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev, která je zaměřena na současný stav arteterapie a její mezioborové kontexty. Autorka publikace (doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.) se v knize věnuje několika tématům, která byla řešena v rámci specifického výzkumu. V příspěvku byla přiblížena témata exprese v terapii uměním, umění v syrovém stavu, intermediální tvorba v současné arteterapii, druhy uměleckých činností aneb interdisciplinární přesah, rituál jako projev, projekt v arteterapii a náměty pro arteterapeutickou činnost. Publikace je přínosem nejen pro odbornou veřejnost, ale je též přínosem pro studenty výtvarné výchovy.
Související projekty: