Vztah kinematografického centra a periferie. Závislost brněnského filmového podnikání na Praze a Vídni

Autoři

VEČEŘA Michal

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Předložený text se snaží přiblížit, jakým způsobem fungovala v období mezi světovými válkami filmová výroba a distribuce v Brně, druhém největším městě Československa. Brněnští podnikatelé se ocitali v gravitačním poli dvou kinematograficky významnějších měst – nedaleké Vídně a hlavního města Prahy. Po uvedení do kontextu filmové distribuce a firemní struktury soudobé kinematografie se text věnuje vztahům brněnských firem s jejich pražskými či vídeňskými protějšky. Ve své práci usiluji o analýzu filmového podnikání na lokální úrovni a jeho provázanosti s nadřazenými centry. Možnosti výzkumu značně omezuje stav pramenné základny a nedostatek sekundární literatury. Vzhledem ke všem okolnostem sice nelze podrobně analyzovat celkovou situaci, ale z příkladů několika konkrétních společností vyplývá, že podnikatelé v periferních oblastech republiky ve velké míře záviseli na osobních kontaktech. Vzhledem k chybějícím kontaktům na zahraniční partnery a nedostatku kapitálu se podnikatelé často spokojovali s odkupováním územně omezených distribučních práv nebo půjčováním starších obehraných filmů.
Související projekty: