Měšťanský šperk vídeňské provenience ve sbírkách Moravské galerie v Brně

Autoři

KŘÍŽOVÁ Alena

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bulletin Moravské galerie v Brně
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova jewellery; goldsmithery; Vienna; Brno; Moravia;19th century
Popis Devatenácté století bylo dobou mimořádného hospodářského a kulturního vzestupu Brna, jehož obyvatelé, mnozí německého a židovského původu, pořizovali vybavení svých domovů, oblečení i luxusní doplňky ve Vídni, i když mnozí brněnští obchodníci se snížili vyhovět poptávce a nabízeli zboží od vídeňských řemeslníků. Díky tomu se podařilo v Moravské galerii v 50.-80. letech minulého století vybudovat kolekci šperků 19. století, když potomci brněnských měšťanů byli nuceni prodávat umělecké předměty a rodinné památky.
Související projekty: