Análise Linguística de Textos Jurídicos (Um Estudo Contrastivo)

Název česky Lingvistická analýza právnických textů (kontrastivní studie)
Autoři

SVOBODOVÁ Iva

Druh Článek ve sborníku
Konference Revista de Estudos Cabo-verdianos Número Especial : Atas V EIRI
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Portuguese Penal Code; Brazilian Penal Code; linguistic formulation
Popis Ve stati jsou analyzovány shodné a rozdílné rysy v jazykové formulaci portugalského a brazilského trestního zákoníku, a to z hlediska syntaktického, sémantického a částečně také lexikálního. Pokud jde o rovinu syntaktickou, je cílem sledovat prostředky vyjadřující hypotaktickou povahu vedlejších obsahových, přívlastkových a příslovečných vět. Sémantický aspekt je spojen s problémem epistemické a neepistemické, hypotetické a faktické, pravdivostní a nepravdivostní hodnoty propozice. Lexikální část nabízí lexikologické porovnání obsahových vět podle typu modální báze antecedentu.
Související projekty: