Anxiety and Ritualization: Research in lab and in the field

Název česky Úzkost a ritulizace: Výzkum v laboratoři a v poli
Autoři

KRÁTKÝ Jan

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Nejisté situace v životě společenství, kultur i jednotlivců charakteristické svoji úzkostí a stresem jsou často doprovázené nějakou formou ritualizovaného chování, ať již prováděné individuálně nebo kolektivně. Specifickou hypotézu, že lidé prožívající úzkost mají tendenci ritualizovat své chování, jsme testovali inovativním způsobem v laboratorních podmínkách. Výzkum vztahu úzkosti a ritualizovaného chování byl poté dále zkoumám v přirozeném kulturním prostředí.
Související projekty: