Anxiety and Ritualization: Research in lab and in the field

Authors

KRÁTKÝ Jan

Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Nejisté situace v životě společenství, kultur i jednotlivců charakteristické svoji úzkostí a stresem jsou často doprovázené nějakou formou ritualizovaného chování, ať již prováděné individuálně nebo kolektivně. Specifickou hypotézu, že lidé prožívající úzkost mají tendenci ritualizovat své chování, jsme testovali inovativním způsobem v laboratorních podmínkách. Výzkum vztahu úzkosti a ritualizovaného chování byl poté dále zkoumám v přirozeném kulturním prostředí.
Related projects: