Proměna antických olympijských her a sportovního diváctví na příkladu boxerského střetu Kleitomacha z Théb a Aristoníka

Autoři

KOUŘIL Jiří

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek se týká antických olympijských her a jejich proměny vzhledem k přístupu aktivních účastníků i diváků, která byla odrazem velkých proměn řecké kultury a společnosti v helénistické době. Jako ideální příklad nám poslouží úryvek z Polybiových Dějin popisující chování diváků na stadionu při střetu Kleitomacha z Théb a Aristoníka vyslaného do Olympie faraonem Ptolemaiem IV. Filopatórem. Tato ukázka nám ukazuje naprostou proměnu poměrů v Řecku a Olympii, do níž měli jako závodníci původně přístup jen Řekové, kteří nebyli vrahy a svatokrádežníky, ale postupem času došlo k proměně do té míry, že řečtí diváci podporovali Egypťana soupeřícího v cizím zájmu proti řeckému občanovi a jednomu z nejlepších antických atletů.
Související projekty: