Reprezentace elitních vrstev selského stavu v pozdním středověku

Autoři

JAN Libor

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis Matice moravské
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Klíčová slova yeomens; peasant vassals; image of the peasant in literature
Popis Ve 13. století dochází k restrukturalizaci sociální struktury obyvatelstva v Čechách a na Moravě. Jde především o důsledek zavádění emfyteutického práva a probíhající kolonizace; díky většímu rozšíření písemných pramenů lze sledovat také některé aspekty související s reprezentací elitních vrstev selského obyvatelstva. K těmto vrstvám patřili kupř. selští manové, rychtáři či půhončí. Otázky reprezentace selských vstev lze studovat také na základě ikonografických pramenů a archeologických nálezů.