Typologie netradičních univerzitních studentů pedagogických oborů postavená na datech

Autoři

NOVOTNÝ Petr RABUŠICOVÁ Milada KNOTOVÁ Dana ROZVADSKÁ Katarína BRÜCKNEROVÁ Karla JUHAŇÁK Libor

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cíle příspěvku je poukázat na specifickou situaci dospělých studentů v terciárním vzdělávání, kteří studují obory umožňující získat pedagogickou kvalifikaci. O tuto skupinu dosud pedagogický výzkum projevuje jen okrajový zájem. Na rozdíl od hlavního proudu výzkumu učitelského vzdělávání, kde se implicitně předpokládá tradiční studijní dráha, věnuje příspěvek pozornost specifickým životním a studijním drahám dospělých studentů pedagogických oborů.
Související projekty: