Dva mimořádné grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury BTHA

Česko-bavorské vysokoškolské agentury BTHA reaguje na aktuální pandemii a rozhodla se vypsat dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice.

28. 5. 2020

Bavorské vysoké školy mohou žádat o prostředky pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:

  • pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost
  • digitální formáty ve vědě a výuce

Obě mimořádné grantové výzvy jsou otevřené projektům ze všech vědních oborů. Vyzvu a formulář žádosti naleznete na stránkách BTHA  českojazyčné rubrice „Granty“, podstránka „Akademické projekty“.

Žádosti můžete podávat průběžně do 20. července 2020 (až do vyčerpání prostředků).

Výše podpory se pohybuje mezi 1.000 a 10.000 Eur.

Kontakt

Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA) 
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů 
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

Více článků

Přehled všech článků