doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.


Office: bud. C/C.414
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3520
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Department/Faculty/University
 • Department of Educational Sciences
  Faculty of Arts
  Masaryk University
  A. Novaka 1, CZ-602 00 Brno
Function, current position
 • associate professor
Education and academic qualifications
 • 2014: Comenius University in Bratislava, Faculty of Philosophy, habilitation, field of habilitation: Education (Doc./Assoc. prof.)
 • 2009: Masaryk University, Faculty of Education, doctoral study programme, field of study: Education (Ph.D.)
 • 2005: Masaryk University, Faculty of Education, rigorous examination, field of study: Education (PhDr.)
 • 2002: Masaryk University in Brno, Faculty of Education, field of study: Lower Secondary School Teacher Training in General Subjects (Mgr.)
Professional expirience
 • 2017 – now
  Masaryk University, Faculty of Arts, Dept. of Educational Sciences
  position: associate professor
 • 2009 – 2016
  Mendel University in Brno, Institute of Lifelong Learning, Dept. of Social Sciences
  position: assistant professor (9/2009–11/2014), associate professor (since 12/2014), deputy director for science and research (2–6/2016)
 • 2011 – 2013
  Mendel University in Brno, Institute of Lifelong Learning, Dept. of Social Sciences
  position: project manager (project ESF: The inovation of pregradual secondary teacher education in part-time form; No. CZ.1.07/2.2.00/18.0017)
Teaching activities
 • Educational Counselling, Career Counselling, World of Work, Educational Diagnostics, Methodology of Research, Social pathology
Research activities
 • Decision-making of students concerning their further educational and vocational career, career counselling, career development of adolescents, transition of individuals in the labour market
 • Career of individuals suffer from diabetes mellitus disease
 • Attitudes towards homosexuality
 • Assessment of work ability (Work Ability Index)
Professional stays abroad
 • 2014 - University of Porto, Faculty of Arts (Portugalsko)
 • 2014 - University of Lisboa, Faculty of Education (Portugalsko)
 • 2012 - University of Zadar, Faculty of Education (Chorvatsko)
 • 2008 - Penn State University, College of Education (USA)
Professioanl activities
 • Member of evaluation panel 407 - Psychology, Education (Czech Science Foundation)
 • Member of the editorial board of peer-reviewed scientific journals Lifelong Learning, ISSN 1804-526X, Acta Educationis Generalis (previously Acta Technologica Dubnicae), ISSN 1338-3965 and Diagnostics and Consultancy in Assisting Professions, ISSN 2570-7612
 • Member of the scientific committe; conferences: Adult Education (2019, 2018, 2017), Career Guidance in a Changing World (2017), Aktuální přístupy managementu vzdělávání (2017), Paths to professionalising career guidance (2016)
 • Member of the organization committee of international scientific conference ICOLLE (2010–2015), organisation committee chaire (2016)
 • Reviewer (scientific journals e.g., Acta Polytechnica Hungarica, Studia paedagogica, Pedagogická orientace, ePedagogium, Technológia vzdelávania, Orbis Scholae, Journal of Technology and Information Education, Studia sportiva)

  Previous activities:
 • Editor and member of the editorial board of peer-reviewed scientific journal Lifelong Learning (2011–2016)
 • Member of the Academic Senate , Rector’s Committee for International Relations, and Rector’s Committee for Science and Research of Mendel University in Brno (2011–2016)
 • Member of the scientific board of the Institute of Lifelong Learning, Mendel University (2016–2017)
Outcomes of research
 • Authorship and co-authorship: more than 90 scientific and professional publications
 • Impact statistics: 127 citations and reviews in Czech and international publications (8 of them in WoS)
Major publications
 • HLAĎO, Petr, Bohumil POKORNÝ a Markéta PETROVOVÁ. Work ability of the Czech workforce aged 50+ and the relationship between selected demographic and anthropometric variables. Kontakt : Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017, roč. 19, č. 2, s. 145-155. ISSN 1212-4117. doi:10.1016/j.kontakt.2017.05.001. info
 • HLAĎO, Petr. Psychosociální konstrukt kariérové adaptability z pohledu teorie a empirické evidence – přehledová studie. Liefelong Learning - celoživotní vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 2016, roč. 6, č. 4, s. 102-125. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele20160603102. URL info
 • HLAĎO, Petr. Postoje univerzitních studentů pedagogicky orientovaných studijních programů k homosexualitě měřené na škále Homosexuality Attitude Scale. Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s., 2015, roč. 25, č. 3, s. 438-464. ISSN 1211-4669. info
 • HLAĎO, Petr. Potřeba kariérových informací u žáků absolventských ročníků odborně profilovaných středních škol. Orbis Scholae, Karolinum, 2015, roč. 9, č. 1, s. 55-81. ISSN 1802-4637. info
 • HLAĎO, Petr. Sociální vlivy – psychologický fenomén při volbě další vzdělávací a profesní dráhy. Liefelong Learning - celoživotní vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5, č. 2, s. 32-53. ISSN 1804-526X. info
 • BROŽ, J, M BRABEC, DJ ZDARSKA, Z FEDAKOVA, L HOSKOVCOVA, JY YOU, V DONICOVA, Petr HLAĎO, D RAHELIC, M KVAPIL a J POLAK. Fear of driving license withdrawal in patients with insulin-treated diabetes mellitus negatively influences their decision to report severe hypoglycemic events to physicians. PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE, ALBANY: DOVE MEDICAL PRESS LTD, 2015, roč. 9, s. 1367-1370. ISSN 1177-889X. doi:10.2147/PPA.S87393. URL info
 • HLAĎO, Petr. Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze: analýza na základě dotazníkového šetření a ohniskových skupin. 1. vydání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7375-874-5. info
 • HLAĎO, Petr. Profesní orientace adolescentů: poznatky z teorií a výzkumů. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2012. 140 s. ISBN 978-80-7302-164-1. info
 • HLAĎO, Petr a Jiří BALCAR. Sociálně-psychologické aspekty volby technického a humanitního studijního zaměření při tranzici žáků do maturitních oborů na středních školách. Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s., 2012, roč. 22, č. 4, s. 544-564. ISSN 1211-4669. info
 • HLAĎO, Petr. Views of the Authonomy of Czech Students of Technically and Vocationally Oriented Secondary Schools and the Influence of the Significant other on Career Decisionmaking. New Educational Review, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, roč. 30, č. 4, s. 193-205. ISSN 1732-6729. info
 • HLAĎO, Petr. Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze. Studia paedagogica, Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 87-104. ISSN 1803-7437. info

2019/02/21