Metodika a didaktika sousedících jazyků na příkladu češtiny a němčiny

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
56p1
Project Period
3/2010 - 6/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Vienna

Cíl semináře „Metodika a didaktika sousedících jazyků“ je seznámit studenty se základy didaktiky cizích jazyků, umožnit jim nasbírat zážitky z praxe a podpořit jejich schopnost odbourávat ve svém budoucím povolání „obavy z kontaktu“ s jinojazyčnými sousedy a redukovat „cizost“ cizího jazyka, který budou vyučovat. Naplnění cíle bude zajištěno jednak přednáškami a workshopy v Brně, jednak praktickým využitím získaných vědomostí ve druhém bloku. Za tímto účelem plánují studenti víkendový jazykový kurz češtiny a němčiny pro žáky z pohraničního regionu Dobersberg/Slavonice, kde nabyté zkušenosti mohou uplatnit. Evaluace bude následovat bezprostředně po skončení kurzu.