Setkání právních romanistů České a Slovenské republiky

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/B/0071/2011
Project Period
2/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním posláním této konference je setkání právních romanistů, nejen akademických pracovníků, ale i doktorských či magistreských studentů, kteří se na římské právo zaměřují.