Rozšiřující studium učitelství dějepisu na ZŠ pro potřeby jihomoravského regionu

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/41/T 24/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

V průběhu řešení projektu bude pokračováno v konzultacích, zkouškách a kolokviích. Frekventanti současně zahájí přípravu zpracovávání závěrečné práce a přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru historie. Cílem projektu je úspěšně pokračovat v plnění studijních povinností, vytvářet podmínky k závěrečnému ukončení celého studia.